Magyar Huszárság 400 Éve – Vágó Pál Emlékbizottság Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Alapítvány

Levélcím: Budapest 114, 1536. Pf. 402  |  Telefonszám / fax: 200-8527  |  Bankszámlaszám: Volksbank 14100488-83852349-01000001     Facebook

Minden jog fenntartva. Az írott anyagokra és a képmellékletekre
vonatkozó, törvényben biztosított szerzői jogait az oldal
tulajdonosa fenntartja (azok előzetes írásbeli engedély nélkül való
bármilyen formában történő felhasználását nem engedélyezi).

Vágó Pál festőművész emlékére

Vágó Pál: Fiatalkori portré műtermében
(A Magyar Nemzeti Galéria tulajdona)

Neves csataképek, magyar történelmi
és életképek örökre megőrzik alkotójuk hírnevét.


„Minden nemzet, amely elmúlt kora emlékezetét semmivé teszi,
vagy semmivé tenni hagyja,
saját nemzeti életét gyilkolja meg.”

(Kölcsey Ferenc, Mohács, 1826)
 


Különösen ritka kincsekről kaphat információt – mindarról, amit tudni kell vagy tudni érdemes.

A legendás kor historikus festője magáénak tudhatta a nemzetpropaganda marsallbotját, méltóképpen képviselte nemzetünket a történelmi hűséggel megfestett, európai hírű kiérdemelt címmel "Virtus Grand Art" remekműveivel a mester örök időkre elfoglalta helyét a magyar és egyetemes művészettörténetben.

Vágó Pál az ezredévi ünnepre tervezett díszmenet vázlatán dolgozik.”
(V. Ú., 1895/20.)

 

A Lotz- (1899) és számos hazai, nemzetközi díjjal kitüntetett,
a francia Becsületrendet (Legion d'Honneur-t) 1900-ban elnyert

VÁGÓ PÁL festőművész (1853–1928)

– akit kortársai az ecset Petőfijének neveztek –, hírneve túlnőtt határainkon is.
A történelmi táblaképfestészet nagy magyar alkotója, az 1896-os Millennium egyik művészeti vezéregyénisége ecsettel hirdette a nemzeti kultúrát.

Küzdve küzdj, míg célod el nem éred, hagyományaink fennmaradása érdekében nemzeti örökségünk megbecsülésével. (Vágó Pál feljegyzései, 1890-es évek)


Egykori fényképek

(Kortárs fotók az 1890-es évek végéről)

Korának jelentős személyisége, elismert festője: Vágó Pál
(Goszlet Ist.)

Vágó Pál barátomnak
Benczúr Gyula

(Kozmota Ferenc)

Vágó Pál kedves kollégámnak
szíves emlékül
Munkácsy Mihály

(Ellinger és Testvérei)


Vágó Pál archikonja, történelmünk hordozója

A méreteiben is monumentális, "Grand Art" remekműveivel hozzájárult a nemzet felemelkedéséhez, az európai művészet gazdagításához.
Életműve forrásértékű, egyetemes képzőművészeti érték, nemzeti kulturális örökség.
Prominens alkotásaival bekapcsolódhatunk az Európai Unió kulturális vérkeringésébe.


* * *

Látogassa a további oldalainkat, melyeken olvashat

Filatéliai megemlékezéssel – millenniumi bélyegkibocsátás – nemzeti hírünk felmutatása a világban: a Millenniumi év zárónapján, 2001. augusztus 15-én a Magyar Posta Rt. alkalmi levelezőlapot bocsátott forgalomba. A három részes leporellón „Vágó Pál: A Huszárság története – Grand Prix – 1900 – Párizsi Világkiállítás – Huszárterem” táblaképének reprodukciója látható, a mű bemutatásának rekonstruált helyszínén, a Világkiállítás Huszártermében. A levelezőlapok bélyegképén Vágó Pál festőművész millenniumi köztéri mellszobra (Párkányi Péter alkotása) látható Jászapátin, a Vágó Pál Iskola és a szülőhely műemléktemploma előtti főtéren (a mester keze nyomát hirdeti a templom történelmi kupolafreskója).

Első napi bélyegzés: (2001. augusztus 15-én az országos postai hálózatban, augusztus 20-án a festőművész műtermében, Jászapátin) az alábbi felirattal: „Vágó Pál Emlékbizottság Millenniumi megemlékezése”.

* * *

Tolnai Lexikon, 1930. Vágó Pál festő, szül. 1853. Jászapátiban, megh. 1928. Budapesten. Mint a magyar történelmi- és genre-festészet egyik kimagasló alakja, ünnepelt festőink közé tartozott. Különösen híres az 1900. Párisi világkiállítás nagyterme számára festett nagy faliképe: a Huszárság története, melyért a francia becsületrendet is megkapta. Másik híres vászna: a Szegedi árvíz képe, azután a Budavár bevétele 1849, a Magyarok Kiev előtt. Egyike volt a magyar népéletkép-festés legizzóbb magyarságú mestereinek. Hatalmas erejű vászna a Becsületügy a Hortobágyon (két viaskodó bikával), a Vonósnégyes, a Jár a baba, a Víg társaság, a Húsvéti öntözés. Főmunkatársa volt a Magyarok bejövetele és a Bem–Petőfi körképeknek is. Összegyűjtött műveit 1929. a Műcsarnok mutatta be.

A Műcsarnok című folyóirat 1899, évf. 30. száma: A Lotz-díj nyertese megtisztelő kitüntetés a legkiválóbb magyar képzőművészeti alkotásért: a Lotz-díjat a mester 1899-ben Vágó Pál festőművésznek ítélte oda azért a monumentális falifestményéért, melyet az 1900. évi párizsi nemzetközi kiállítás magyar történelmi épületének huszárterme számára most fejezett be.

A Műcsarnok 1899-es évfolyamában az alábbi részletes leírást adta a Huszárság diadalútja című festményről:

"Vágó Pál igen generális tervet mutatott be, mely a huszárság történeti fejlődését szinte rapszódikus keretben tünteti föl. A mélységesen szép alföldi tájon éjjel tábortűz mellett ül egy sereg századeleji huszár s köztük talán maga Simonyi obester ki a huszárság történetét meséli. A fölszálló füstből elnyúló fellegek felett rohan a huszárság serege, messze a történelmi múlt homályába. Elöl még egy sereg sisakos lovas látszik Zápolya korából, a Mátyás király zászlóival. Utánuk vágtatnak a XVI. századbeli kucsmás huszárok. Zrinyi, Báthori vitézei, azután a huszárok zenekara, mögöttük a kurucok és labancok, ez utóbbiak az Eszterházy hercegek őse és Deák Mihály Pál a híres generális kit I. Leopold 1696-ban egy magyar lovasezred fölállításával bízott meg. Sorra következnek ezután Mária Terézia és II. József festői viseletű huszárjai, copfos, púderezett hajjal és magas süveggel. Köztük nehéz párduckacagányos testőrök, piros-fehér-zöld színekből összeállított remek jelmezekben. Ez az egész kompozíció igaz művészettel van vászonra vetve."
 

 

Part of the masterpiece - History of Husars - painted by Pál Vágó - awarded for this masterwork the French Medal of Honour. This monumental work won the International First Price at the Paris World Exhibition in 1990. War History Museum - Budapest

Ein Teil von Ungarns zweitgrössten Gemälde (18 x 3,5 meter) Geschichte der Husaren. Das Kunstwerk wurde für die Weltausstellung in Paris 1900 von Pál Vágó (1853-1928) - Gewinner von "Legion d'Honneur der franzosischen Regierung - gemalt." Krieghistorisches Museum - Budapest


A magyar kultúra kincsei

A huszárság géniusza

Vágó Pál és a monumentalitás hevülete

Vágó Pál művészi hagyatéka nemzeti kincsünk. Örökségének legkiemelkedőbb darabja az 1945-ben, a Ludovika Akadémia díszterméből eltávolított pannó. A magyar huszárság diadalát, 400 éves történetét megörökítő tablót az 1900-as párizsi Világkiállítás aranyéremmel jutalmazta, alkotója pedig a francia Becsületrend tulajdonosa lett. A Hadtörténeti Múzeum raktárában évtizedeken át méltatlan körülmények közt sínylődő, megrongálódott festmény-ritkaság megmentésére és helyreállítására alapítvány született Dr. Vágó Pálné, a művész unokájának özvegye hívta életre A MAGYAR HUSZÁRSÁG 400 ÉVE címmel. A forrásértékű alkotás- a szakavatott restaurátorok munkájának köszönhetően- 1996 júniusa óta régi pompájában, de a feltámadás új lehetőségével és reményével járult, a nagy történelmi évfordulónk ünnepi fényéhez.

Vágó Pál pannója, 18 X 3,5 méteres monumentális.
A huszárság története című festmény méltán világhírű.

A Magyar Történeti Társaság 1899-es pályázatának témája, a tipikusan magyar eredetű fegyvernem, a huszárság bemutatása volt. A művész elnyerte a megbízást, s fantasztikus munkabírással 1899 júliusától 1900 februárjáig létrehozta e remekművet, melyért itthon Lotz-díjat kapott. 1900-ban nemzetünket a Szajna partján az úgynevezett Huszár pavilon képviselte. A mű Mátyás király korától egészen 1900-ig ábrázolja a lovasság fejlődését, a lovas alakulatok szellemének változásait. A pannónak alkalmazkodnia kellett a belső architektúra megoldásaihoz, hogy elérhesse a megfelelő optikai hatást. Ezért az alkotó kiszámítottan torz figurákat festett. (A sikeres munka érdekében rendelkezésére bocsátották a parlament nagytermét, és kapott egy huszáralakulatot.) Oly nagy volt a lelkesedés, hogy a kiállítás kapuzárása után a képet körbeutaztatták Franciaországon, bemutatták Londonban is.

A festmény komoly művészeti és hadtörténeti érték. Sajátos kompozíció, mely tömörítve, igen szemléletesen és érzékletesen jeleníti meg a történetet.

Időszerű feladat, lelkiismereti kérdés is e művészről szólni, a sokszínű gazdag pálya jelentős állomásait, eredményeit áttekinteni.

... Vágó Pál megfestette a Bem-Petőfi Körképet.

A Nagyszeben visszafoglalását megjelenítő alkotáson, - Jan Styka csataképfestő mellett munkálkodva – Bem apó és a lánglelkű költő alakjai kerültek ecsetje nyomán vászonra...

(dr. Benedek Katalin művészettörténész,: Szeged város folyóirata - 1997. március)

 

Az oldal tetejére